Referanser om Barn og rom

Sist oppdatert 23.08.2012 av Heidi Kristin Olsen

Ved Høgskolen i Vestfold har et samarbeid mellom Barnehagesenteret og biblioteket resultert i tilgjenglige Endote-bibliotek med referanser om Barn og rom.

To forskjellige bibliotek kan lastes ned:

 1. I forbindelse med denne artikkelen:

  Moser, T., & Olsen, H. K. (2012). Barnehagens fysiske miljø i nyere faglitteratur : et systematisk litteratursøk for tidsrommet 2000-2010. I A. Krogstad, G. K. Hansen, K. Høyland & T. Moser (Red.), Rom for barnehage: flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø (s. 287-304). Bergen: Fagbokforlaget.

  ble det laget et bibliotek med referanser for perioden 2000-2010. Biblioteket inneholder 268 referanser, som er er kategorisert i 12 kategorier.

  Biblioteket kan lastes ned her .

 2. Med utgangspunkt i biblioteket til artikkelen, er det opprettet et nytt biblioteket som inneholder resultater av videre  litteratursøk, særlig med sikte på eldre litteratur. Litteratur publisert etter 2010 legges også til her.

  Dette EndNotebiblioteket tar ikke mål av seg til å være en fullstendig dekkende samling av referanser innen forskning på barn og rom. Det vil sannsynligvis særlig være ufullstendig for litteratur publisert før 2000. Men vi inviterer til dugnad, og ønsker å jobbe videre med dette. Vi håper alle som oppdager mangler eller feil i biblioteket melder fra til oss, slik at det blir så fullstendig som mulig. Nye versjoner legges ut etter behov.

  Biblioteket ble sist oppdatert 23.08.2012, og inneholder 472 referanser. Biblioteket kan lastes ned her.

 Ta kontakt med bibliotekar Heidi Kristin Olsen  hvis du har tilbakemeldinger om bibliotekene, eller hvis du har behov for en liste over referansene i et annet format.

Verktøylinje

Det skjer på HiVe

Ingen aktiviteter

Høgskolen i Vestfold, Postboks 2243, N-3103 Tønsberg. Telefon: 33 03 10 00 Fax: 33 03 11 00
E-post: postmottak@hive.no
Abonner på nyheter fra www.hive.no Abonner på nyheter fra www.hive.no
Sosiale kanaler:  facebook  |  LinkedIn  |  flickr Google+ twitter  YouTube Vimeo

CorePublish publiseringsverktøy