Folkehelse og helseteknologi

Sist oppdatert 23.09.2011 av Thomas Slagsvold

EU 7. RP har flere aktiviteter som er relevante for folkehelse og helseteknologi, herunder spesielt Cooperation programmene ''Health'' og ''ICT'' (se omtale under ''For forskningsmiljø''). Herunder kan ICT programmets satsing på offentlig virksomhets deltagelse gjennom virkemiddelet ''Pre-commercial Procurement'' nevnes. I tillegg har ''Helseprogrammet'' og ''IKT for å forbedre livskvaliteten for en aldrende befolkning'' fokus på folkehelseperspektiver og hvordan teknologi kan forbedre menneskers livskvalitet. Disse 2 programmene involvere også sterkt forskningsmiljø og næringsliv innen området.

Helseprogrammet

Helseprogrammet er en videreføring av EUs folkehelseprogram. Programmet har fokus på områdene helseberedskap, helsefremmende arbeid (inkludert reduksjon av sosiale helseforskjeller) og helseopplysning. Disse områdene omfatter å beskytte borgerne mot helsetrusler, bedre deres helsesikkerhet, og bidra til en sunnere livsstil for Europas borgere.

Aktiviteter som utveksling av kunnskap og "best practise", samt analysere og spre helseinformasjon er prioritert i programmet. Gjennom prosjektene etableres det faglige nettverk av eksperter i Europa.

Fra det internasjonale faktaarketstår det:

To improve citizens’ health security:

  • Developing EU and Member States’ capacity to respond to health threats, for example with health emergency planning and preparednessmeasures
  • Actions related to patient safety, injuries and accidents, risk assessment and community legislation on blood, tissues and cells.

To promote health, including the reduction of health inequalities:

  • Action on health determinants – such as nutrition, alcohol, tobacco and drug consumption, as well as social and environmental determinants
  • Measures on the prevention of major diseases and bridging health inequalities across the EU
  • Increasing healthy life years and promoting healthy ageing.

To generate and disseminate health information and knowledge:

  • Action on health indicators and ways of disseminating information to citizens
  • Focus on Community added-value action to exchange knowledge in areas such as gender issues, children’s health or rare diseases. 

Hvem kan delta

Frivillige organisasjoner, offentlige og private aktører i EU-landene og EØS-landene. Helseprogrammet har en søknadsfrist i året.

 

Det er Helsedirektoratet som er kontaktpunkt for Helseprogrammet i EU. 

Se følgende sentrale linker:

 

Ambient Assisted Living (AAL) - IKT for å forbedre livskvaliteten for en aldrende befolkning

Ambient Assisted Living (AAL) er et felles europeisk teknologi- og innovasjonsprogram som støtter nyskapende og nyttige IKT-baserte løsninger for eldre. Målet for programmet er å bidra til økt livskvalitet for eldre i informasjonssamfunnet. Programmet skal også styrke europeisk næringslivs evne og vilje til å frambringe IKT-baserte løsninger som bidrar til at eldre kan leve et aktivt og selvstendig liv lengst mulig.

AAL er organisert på siden av EUs 7. rammeprogram, men EU deltar økonomisk gjennom IKT-delen av rammeprogrammet. Norge er med i denne fellessatsingen, og Forskningsrådets prgram IT-FUNK forvalter ordningen og bidrar til finansiering av norske aktører.

AAL støtter prosjekter med to til tre års varighet. Prosjektene må ha partnere fra minst tre av de landene som deltar i AAL, og det kreves aktiv medvirkning fra relevante brukere.

Se følgende sentrale linker:

 Det er per idag ingen aktive utlysinger i programmet.

 

Pre-commercial procurement (PCP)

EU har opprettet et PCP-virkemiddelet for å få et bedre samspill mellom FoUoI i næringsliv, forskningsmiljø og offentlig sektor for å løse de behov offentlig sektor har for nye produkter og tjenester. Satsingen er en del av ICT-programmet i EUs 7. RP, og målretter seg mot flere sentrale samfunnsutfordringer der offentlig sektor og forvaltning spiller en sentral rolle i utviklingen av tjenesten eller produktet. 

PCP-satsingen er rettet mot alle områder der offentlig sektor har en stor utfordring som f eks IKT-løsninger for helsetjenester, inkludering, e-government, transport, energi, miljø og sikkerhet.

Virkemiddelet Pre-commersial procurement beskrives som følger:

By acting as technologically demanding first buyers, public procurers can drive innovation from the demand side. In addition to improving the quality and effectiveness of public services this can help creating opportunities for companies to take international leadership in new markets.

Pre-Commercial procurement (PCP) is an approach for procuring R&D services which enables public procurers to:

  • share the risks and benefits of designing, prototyping and testing a limited volume of new products and services with the suppliers, without involving State aid;
  • create the optimum conditions for wide commercialization and take-up of R&D results through standardization and/or publication.
  • pool the efforts of several procurers

 

Det er ICT-programmet som har integrert PCP-aktivitetene i sitt arbeidsprogram med tilhørende utlysninger.

Se følgende sentrale linker:

Verktøylinje

Det skjer på HiVe

Ingen aktiviteter

Høgskolen i Vestfold, Postboks 2243, N-3103 Tønsberg. Telefon: 33 03 10 00 Fax: 33 03 11 00
E-post: postmottak@hive.no
Abonner på nyheter fra www.hive.no Abonner på nyheter fra www.hive.no
Sosiale kanaler:  facebook  |  LinkedIn  |  flickr Google+ twitter  YouTube Vimeo

CorePublish publiseringsverktøy